Hướng dẫn sử dụng và bảo trì máy tạo khói sân khấu
Chưa được phân loại trangtd 02/08/2020

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn về cách sử dụng máy tạo khói trên sân khấu như thế nào cho hợp lý và công việc bảo trì  định kỳ máy phun khói để đảm bảo máy luôn hoạt động tốt. Về cách sử[...]

Hotline: 0962.582.895